• Kumluca http://www.booked.net/
    +16°C

Tarihçe

BORSANIN KURULUŞU
Borsamız, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 12/11/2001 tarihli 75 sayılı onayı ile kurulmuştur. Kumluca Ticaret Borsası’nın Yönetim ve organizasyonu 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Kanununda belirlenmiştir.
Meclis Başkanı, üyeleri, meclisin görev ve yetkileri ile Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri, Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda belirlenmiştir.